Olweus-logo-LT

Smurto ir patyčių

prevencija:

daugiau nei

Lapkričio 19 d.

2019

Vilnius

Lietuva

dešimtmetis

Fotografijos autorius Motiejus Paulėkas

Per pastaruosius penkiolika metų Lietuvoje pastebimai keitėsi požiūris į smurto ir patyčių prevenciją: teisės aktuose įtvirtinta prievolė kovoti su smurtu ir patyčiomis, vis daugiau mokyklų mato prasmę ir diegia įrodymais grįstas, efektyvias prevencijos programas, kartu kinta ir visuomenės požiūris į šį reiškinį. Vis tik pokyčiai nėra tokie greiti ir lengvi, kaip norėtųsi – smurto ir patyčių problema išlieka viena aktualiausių. Pasaulio sveikatos organizacijos atliekamo Tarptautinio mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo (HBSC) naujausiais duomenimis, Lietuvos mokyklose patyčias patiria beveik kas trečias vaikas. Tai yra akivaizdus ženklas, jog vis dar svarbu atkreipti visuomenės dėmesį į šio reiškinio problematiką, kartu ieškoti efektyviausių būdų mažinti patyčių mastą, skatinti asmeninės atsakomybės prisiėmimą kuriant saugią aplinką mokykloje.


Siekiant kovoti su smurtu ir patyčiomis Lietuvos mokyklose, jau daugiau nei 10 metų įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (toliau – Olweus programa). Nuo 2008 metų jos vykdymo teisė suteikta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui. Pagrindinė Olweus programos idėja – patyčios nėra ir niekada nebus toleruojamos, o programos siekiamybė – kurti saugią aplinką mokykloje, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs. Olweus programą vykdančiose mokyklose per eilę metų patyčių ženkliai mažėja, taip pat gerėja mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai, auga vaikų pasitikėjimas mokytojais, stiprėja teigiamas vaikų požiūris į mokyklą. Šiuo metu beveik pusė Lietuvos mokyklų jau yra dalyvavusios Olweus programos diegime.


Programos įgyvendinimo laikotarpiu mokant mokyklų personalą pastebėti ir tinkamai reaguoti į patyčias sukaupta nemažai patirties. Norėdami ja pasidalinti, o kartu aptarti svarbiausius smurto ir patyčių prevencijos aspektus bei ateities perspektyvas, 2019 m. lapkričio 19 dieną Vilniuje organizuojame tarptautinę konferenciją švietimo srityje dirbantiems specialistams. Vienas pagrindinių šios konferencijos tikslų – suburti smurto ir patyčių prevencijos srityje dirbančius žmones, aptarti nuveiktus darbus ir ateities perspektyvas, išgirsti Lietuvos bei užsienio šalių patirtis smurto ir patyčių prevencijos srityje. Tikime, kad visa tai sukels naujų minčių, įkvėps darbams ir padės kurti saugesnę aplinką mokyklose.


Kviečiame konferencijoje dalyvauti švietimo bendruomenės narius, Olweus patyčių prevencijos programą vykdančių mokyklų atstovus. Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas, o registruotis galite paspaudę žemiau pateiktą nuorodą.

Konferencija organizuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" lėšomis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą ir Olweus programą www.sppc.lt


Konferenciją organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

Kontaktai:

SESFIV SPPC logo

Domas Ignatavičius